Prawidłowa segregacja odpadów – metal i tworzywa sztuczne

Segregacja śmieci niesie wiele korzyści dla środowiska naturalnego – nie tylko ochronę przed zanieczyszczeniami, ale także zmniejszenie zużycia energii, wody, złóż oraz emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Znacznemu ograniczeniu ulega również ilość zanieczyszczeń trafiających do wód gruntowych oraz gleb. Oto podstawowe informacje i zasady, jak segregować śmieci z metali i tworzyw sztucznych, aby mogły stać się surowcami wtórnymi.

Zasady segregacji tworzyw sztucznych i metali

Sztuczne tworzywa polimerowe wytwarzane są z surowców naturalnych i materiałów organicznych – ropy naftowej, celulozy, gazu ziemnego i łupkowego. Ze względu na niski koszt produkcji oraz odporność na uszkodzenia, są powszechnie wykorzystywane jako opakowania, artykuły gospodarstwa domowego i dobra konsumpcyjne. Wysokie zużycie jest również odnotowywane w budownictwie, a także przy produkcji samochodów. Proces ich rozkładu jest bardzo długi i w zależności od wykorzystanego materiału może trwać kilkaset lat.

Segregacja śmieci z tworzyw sztucznych ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Szczególnie że mogą być one efektywnie przetwarzane – szacuje się, że nawet 10 razy. Poddanie ich procesowi recyklingu ogranicza nie tylko ilość odpadów na wysypisku, ale także zużycie surowców naturalnych, emisję CO2 do atmosfery, paliwa, oraz oleju opałowego. Z uwagi na to, iż pochodzą one od ropy naftowej, mogą być z powodzeniem przerabiane na bardzo wydajne oraz ekologiczne paliwa alternatywne. Recykling tworzyw sztucznych przyczynia się także do ochrony gleby oraz wód gruntowych – ich samoistny rozpad wytwarza szkodliwe dla zdrowia związki.

Równie ważną rolę odgrywa segregacja śmieci z metali kolorowych, czyli aluminium, brązu, cynku, mosiądzu, ołowiu, cynku, cyny oraz miedzi. Ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą kilkukrotnie niższe koszty niż w przypadku produkcji metalu z rudy. Jest to również mniej uciążliwe dla środowiska naturalnego. Wyprodukowanie jednej tony aluminium z odpadów umożliwia zaoszczędzenie aż czterech ton rudy boksytu oraz wymaga znacznie mniejszego nakładu energii (zaledwie 5% w stosunku do produkcji aluminium pierwotnego). Co ważne, metal ten otrzymany w wyniku recyklingu zachowa wszystkie swoje właściwości.

Warto zatem wiedzieć, jak segregować śmieci z tworzyw sztucznych i metali w prawidłowy sposób. Do żółtego pojemnika powinny trafić odkręcone i zgniecione butelki po napojach, nakrętki (o ile nie są zbierane w celach charytatywnych), kartony po mleku i inne opakowania wielomateriałowe, opakowania po produktach spożywczych, kosmetykach oraz chemii domowej, plastikowe torebki, worki, reklamówki i styropian. Do recyklingu nie nadają się zaś plastikowe zabawki z elementami gumowymi i elektroniki, opakowania po lekach, jednorazowe maszynki do golenia, artykuły medyczne (strzykawki, wenflony) oraz butelki po olejach silnikowych.

W przypadku odpadów metalowych również łatwo o pomyłkę. Do żółtego kontenera można z powodzeniem wyrzucać aluminiowe puszki po napojach i konserwach, folię aluminiową (w tym wieczka od jogurtów), kapsle, zakrętki od słoików, metale kolorowe, złom żelazny. Nie powinny zaś do niego trafiać puszki po farbach i lakierach, zużyte akumulatory oraz baterie, części samochodowe, sprzęty elektroniczne i AGD, a także ładowarki.

Artykuł sponsorowany